Försäljning / Ägarbyte


Anslagstavlan 2021

 

Städdagar

  • Vårstädning:  maj 
  • Sommarstädning:  augusti 
  • Höststädning:  oktober 

 

 

Information


Vattnet och körgrindarna är stängda för säsongen

 

Aktiviteter

Glöggmingel 27 november kl 15-17

Domarringens koloniföreningKontakta oss i styrelsen.


Hör av er när ni hittar en köpare så kommer vi överens om en tid för att skriva överlåtelse av arrendekontraktet.


Meddela oss om namn och adress till köparen så att information om våra stadgar och regler kan skickas till köparen minst en vecka före överlåtelsen.


Glöm inte att meddela köparen om inträdesavgiften som ska vara betald i god tid före överlåtelsen till bankgiro 800-3311.


Vi har inget kösystem. Stugor annonseras på anslagstavlorna eller i media.
Stadgar


§ 3.1 Till medlem i föreningen kan den antas som är myndig, folkbokförd inom

Örebro Kommun och själv, make/maka, partner eller sambo inte har arrende-

eller nyttjanderätt till annan kolonilott.Vid medlems inträde i föreningen betalas via bankgiro vid inträdestillfället en av årsstämman fastställd inträdesavgift, 2 000 kr.

Inträdesavgiften återfås ej vid utträde ur föreningen.


Försäljning / Ägarbyte